Ателие Фльонгата – Изделия от картон, етикети за магазини и производители.