Дизайн и печат на изделия от картон

Шрифтове

Шрифтове за покани и картички
  1. Изберете шрифт за надписване на покани и табелки.
  2. При подаване на поръчка цитирайте номера на шрифта, който сте избрали.
  3. Посочете дали се отнася до шрифт за имена или шрифт за текст.