Изработка на рекламни материали за бизнеса – покани за фирмени събития, луксозни пликове, табелки и етикети за стоки и магазини. Нестандарти визитни картички.