Вертикални покани – оформление

Оформление на текста за вертикални покани и свитъци